De KNAS (Schermbond)

Print Friendly, PDF & Email

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) bestaat als ‘vereniging van verenigingen’ uit 70 verenigingen, met in totaal ongeveer 2575 aangesloten schermers.

De KNAS is op 1 februari 1908 opgericht als N.A.S.: Nederlandsche Amateur Schermbond en bestaat nu dus 102 jaar. Daarmee behoort de Nederlandse Schermbond tot de oudste bonden van de wereld. In 1923 werd de NAS het predikaat ‘koninklijk’ verleend.

Het Nederlandse topschermen was in het begin van de 20ste eeuw vrij succesvol; onze schermers behaalden Olympische medailles en wereldtitels. Na de Olympische Spelen van 1932 zakte de Olympische prestaties weg. Pas in 2008 werd weer een plaats bij de laatste 8 behaald, en wel door Bas Verwijlen, die net als Sonja Tol, recentelijk goed was voor brons op een wereldkampioenschap. De prestaties van het Nederlands Degenteam, dat zich in 1988 plaatste voor de Spelen in Seoul en ook de prestaties van Pernette Osinga die tot de absolute top behoorde in de eerste jaren van het damesdegenschermen, mogen hier zeker niet ongenoemd blijven.

Ondanks het feit dat het ledenaantal van de KNAS gedurende de jaren langzaam maar zeker is gegroeid; vanaf de de paar honderd leden in de decennia na de oprichting tot de bijna 2600 van vandaag is de schermsport nooit een echte breedtesport geworden. Dat wil de KNAS veranderen door een rijk aanbod aan schermmogelijkheden te bieden. De Puntentoernooien voor de jeugd, de jaarlijkse schermkampen, het brassardsysteem en de lesboekjes per wapen, zijn, net als de cyclus veteranentoernooien onder de titel ‘Ferrum Vetum’ , voorbeelden van initiatieven die door ondernemende KNAS-leden zijn ontwikkeld en door de bond worden ondersteund. De afgelopen jaren zijn een aantal opleidingen ontwikkeld die op termijn zullen leiden tot groei van het Nederlandse schermkader. Het uitbreiden en verbeteren van deze opleidingen, het opleiden van leraren en het vergroten van het aantal schermverenigingen is essentieel voor het bewerkstelligen van ledengroei.

Bron: www.knas.nl