29 november: discussie-avond

Op 29 november organiseert de KNAS wederom een discussie-avond. Deze zal volgen op een extra Bondsvergadering (ook wel Algemene Ledenvergadering genoemd). Hier is de gelegenheid om opmerkingen, aanmerkingen, vragen en suggesties te maken ten...