Samen naar een veiliger sportklimaat: KNAS-NTTB-SBN

Print Friendly, PDF & Email
http://www.veiligsportklimaat.nl

http://www.veiligsportklimaat.nl

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond neemt samen met de Nederlandse Tafeltennisbond en Squash Bond Nederland deel aan een aantal deelprojecten uit het omvangrijke programma “Naar een Veiliger Sportklimaat”. Dit is een programma van Sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter of als scheidsrechter is. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke veilige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt.

Het is erg belangrijk dat zo’n veilig gevoel binnen iedere schermvereniging bestaat en dat iedere sportbeoefenaar dat in zijn eigen omgeving ervaart. In het sport overkoepelende programma Naar een veiliger sportklimaat worden clubs en besturen geholpen om trainingen en wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen. Met dit programma wil de Nederlandse sport onder meer ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijk onderdeel daarbij is het verhogen van de spelregelkennis bij deelnemers en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels ter bevordering van sportief gedrag.

Onze sport kan niet zonder scheidsrechters. De scheidsrechter draagt bij aan een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd en dus ook voor de optimale beleving van de sporters en toeschouwers. Het komt echter met te grote regelmaat voor dat scheidsrechters tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd worden met – vaak onheuse en onterechte – kritiek op hun functioneren of zelfs agressief gedrag. Hun plezier wordt daardoor bepaald niet vergroot. Bovendien zal het de prestaties van scheidsrechters echt niet helpen verbeteren!

Voor een goede uitstraling en reputatie van een sport is een goed scheidsrechterskorps net zo belangrijk als goede spelers. Alleen: …. hebben we er nog veel te weinig van. En daar willen we dus ook aan werken, inclusief een kwaliteitsverbetering in op- en begeleiding.

Ook een goede en snelle afhandeling van excessen die eventueel toch nog optreden is van belang voor een sociaal veilig sportklimaat. Daaronder valt ook preventie en aanpak van seksuele intimidatie. De gezamenlijke sportwereld bekijkt daarom op dit moment het gebruik van een Verklaring omtrent Gedrag voor iedereen die nauw met jeugdige sporters in aanraking komt (waarbij in 2012 de daaraan voor de desbetreffende vrijwilligers verbonden kosten worden vergoed).

Schermverenigingen krijgen ondersteuning in dit traject, zodanig dat spelregelkennis en arbitragebeleid een vaste plek kunnen krijgen binnen de vereniging. Ook worden nieuwe opleidingen ontwikkeld met betrekking tot onder andere de rollen van scheidsrechtercoördinatoren en scheidsrechtercoaches.

Als terugkerend evenement wordt jaarlijks de Week van de scheidsrechter georganiseerd. Tijdens deze week kunnen de clubs eigen scheidsrechters in het zonnetje zetten en ze bedanken voor hun inzet. Promotie materiaal wordt hiervoor aangeleverd.

Al deze positieve aandacht voor spelregels en scheidsrechters, samen met het duidelijk ingrijpen bij sociaal ongewenst gedrag, zal direct leiden tot een positievere beleving bij sporters en genereert daarmee ook extra positieve aandacht voor de sport!

In de komende periode gaan alle clubs vaker en meer horen over dit programma en de deelprojecten daarvan. Projectleider voor KNAS, SBN en NTTB is Nanning van der Hoop.

Voor meer informatie zie ook http://www.veiligsportklimaat.nl.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.